MEĐUNARODNI VIŠEGRAD FOND – Program grantova Višegrad + za projekte koji doprinose procesima demokratizacije i transformacije u odabranim zemljama Zapadnog Balkana

MEĐUNARODNI VIŠEGRAD FOND Program grantova Višegrad + za projekte koji doprinose procesima demokratizacije i transformacije u odabranim zemljama Zapadnog Balkana Rok za prijavu na konkurs: 01.06.2023 Ko može da konkuriše? • Organizacije civilnog društva • Javna uprava • Obrazovne ustanove • Drugo Oblast podrške Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i […]

Nastavi