Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava 1. Predmet  konkursa Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, za IV kvartal 2010. i 2011. godinu. Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini […]

Nastavi

Sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom 1. Predmet konkursa Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom. Regionalni plan upravljanja otpadom izrađuje se u skladu sa čl. 12. […]

Nastavi