Poziv za projekte kulturnih organizacija

EVROPSKI FOND KULTURE Poziv za projekte kulturnih organizacija Krug aplikanata: Organizacije koja se bave kulturom. Teme su uglavnom iz oblasti umetnosti, medija i inicijativa u kulturi kao i proširenje seminara, treninga i kulturnih dimenzija prema EU. Cilj programa je jačanje saradnje u kulturi između zemalja učesnika. Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. Link

Nastavi