Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje •    Naslov programa: Program Kultura •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima […]

Nastavi

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali •    Naslov programa: Program Kultura •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim […]

Nastavi

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike •    Naslov programa: Program Kultura •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, […]

Nastavi