Balkanski fond za kulturne inicijative

Evropska fondacija za kulturu „European Cultural Foundation“ Balkanski fond za kulturne inicijative Naziv programa Balkanski fond za kulturne inicijative Cilj programa/projekta Sredstva se dodeljuju nezavisnim kulturnim projektima u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, SCG i Kosovo) i to je suštinski zadatak ECF-a. U proširenoj Evropskoj uniji, u kojoj postoji manjak fondova za […]

Nastavi