Erazmus +

EUR – LEX Erazmus + Aktivnosti Ovaj poziv na podnošenje predloga obuhvata sledeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – Aktivnosti učešće mladih Ključna aktivnost 2 (KA2) – Saradnja organizacija i institucija – Partnerstva […]

Nastavi