Treći poziv za dostavljanje predloga projekata

EU/DUNAVSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM Treći poziv za dostavljanje predloga projekata Svrha programa: Dunavski transnacionalni program (DTP) podržava politiku integracije u regiji Dunava kroz projekte koji adresiraju ključne izazove i šanse regiona u specifičnim oblastima intervencije. Projekti transnacionalne saradnje imaju za cilj da proizvedu opipljive rezultate kroz razvoj i praktičnu implementaciju različitih okvira politika, alata i usluga, […]

Nastavi