EVROPSKI SAVET ZA INOVACIJE I AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (EISMEA) – Prelazak na održiviji i otporniji ekosistem – osnaživanje malih i srednjih preduzeća u turizmu. (SMP-COSME-2023-TOURSME)

EVROPSKI SAVET ZA INOVACIJE I AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (EISMEA) Prelazak na održiviji i otporniji ekosistem – osnaživanje malih i srednjih preduzeća u turizmu. (SMP-COSME-2023-TOURSME) Cilj/namena konkursa/javnog poziva: Ovaj poziv ima za cilj opremanje i osnaživanje malih i srednjih preduzeća kako bi prešla na održivije i otpornije prakse, kako je prioritizovano u strateškom […]

Nastavi