PHILIA Program malih grantova

Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope – PHILIA PHILIA Program malih grantova Naziv programa PHILIA Small grants programme (PHILIA Program malih grantova) Cilj programa/projekta Razvoj demokratije, građanskog društva, dijaloga, unapređenje položaja manjinskih zajednica, umetnost, kultura… Oblast podrške Razvoj demokratije, građanskog društva, dijaloga, unapređenje položaja manjinskih zajednica, umetnost, kultura… Geografska oblast Zemlje Jugoistočne Evrope Ko može da […]

Nastavi