Fond Ambasade Kraljevine Norveške

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE Fond Ambasade Kraljevine Norveške Ko može da konkuriše: Institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. Cilj programa: razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica. Oblasti pomoći: – Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije, – Reforma sektora odbrane i bezbednosti, – Mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i […]

Nastavi