Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa

SKGO Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Borba protiv korupcije i sukob interesa“ koje će se održati od 19. do 21.  marta 2014. godine u Briselu. Cilj […]

Nastavi

Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, u cilju povećanja skladišnih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, […]

Nastavi