Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume

POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. g. Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva u ukupnom iznosu do 37.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama: 1.    Zaštita šuma i šumskih zasada, u ukupnom iznosu do 22.000.000,00 […]

Nastavi

Poziv za finansiranje projekata u okviru START – Danube Region Project Fund

Poziv za finansiranje projekata u okviru START – Danube Region Project Fund Objavljen je poziv za finansiranje projekata u okviru prioritetne ose 10 Strategije EU za Dunavski region koji se odnosi na novi, pilot program START: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start Detalje, kriterijume i uslove konkursa dostupni su na prethodno pomenutom linku. Potencijalni korisnici su javne ili privatne institucije, […]

Nastavi

Konkurs – Refundacija troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u R Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs – Refundacija troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u R Srbiji U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, […]

Nastavi