Program sufinansiranja inovacija – Javni poziv

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije. […]

Nastavi

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE   Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti. Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa […]

Nastavi

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora 1. Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja – finansiranje projekata (poziv za podnošenje predloga projekata udruženja čije su projektne ideje odobrene na Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja koji je raspisan 18. februara 2013. godine) Rok za dostavljanje predloga projekata je […]

Nastavi