Javni interes u medijima

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Javni interes u medijima Cilj programa • Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu. […]

Nastavi

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Suzbijanje ekstremističkih ideologija Cilj programa • Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma. • Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“. • Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji […]

Nastavi

Inkluzivno obrazovanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inkluzivno obrazovanje Ciljevi programa • Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu. • Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve. • Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Formirana proaktivna “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja” koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) […]

Nastavi