Javni poziv Ministarstva zdravlja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu […]

Nastavi

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama

MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenika i studenata iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć Sredstva za stipendije obezbeđuje Udruženje osiguravača […]

Nastavi

Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora: 1.    Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Pravo učešća na konkursu Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi […]

Nastavi