Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa invaliditetom

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA DANA Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa invaliditetom Sredstva za stipendije obezbeđuje Udruženje osiguravača Srbije za period april-decembar 2015. godine, u ukupnom iznosu od po 10.000,00 dinara na mesečnom nivou po učeniku, odnosno studentu sa invaliditetom. Namena sredstava je podsticaj razvoja 10 talentovanih učenika […]

Nastavi

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine  u  2015. godini. Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju zapošljavanja istraživača‐povratnika iz inostranstva, prema sledećim uslovima: 1. Da prijavu, uz saglasnost istraživača‐povratnika, podnosi registrovana naučnoistraživačka organizacija 2. Da istraživač za koga se podnosi prijava ispunjava sledeće uslove: − da je neprekidno, najmanje 5 […]

Nastavi