Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete Rok za podnošenje prijave je 29. jul 2014. […]

Nastavi

Konkurs – sufinansiranje izrade planskih dokumenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata i to: 1.    prostornog plana jedinice lokalne samouprave 2.    plana generalne regulacije 3.    plana detaljne regulacije radnih zona u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i […]

Nastavi

Finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 31. jula 2014. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, […]

Nastavi