Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2022. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini Imajući u vidu ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene kao posledice zarazne bolesti COVID 19, izazvane virusom SARS-KoV-2, u okviru postojećeg Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne […]

Nastavi