Sufinansiranje projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva Sredstva za sufinansiranje realizacije projakata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa – izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina, planirana su […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške malim preduzećima za nabavku opreme

MINISTARSTVO PRIVREDE Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške malim preduzećima za nabavku opreme Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama: […]

Nastavi

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se od oktobra do decembra 2015. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2015/2016. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine. Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji: 1.    imaju prebivalište […]

Nastavi