Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi. Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs […]

Nastavi

Konkurs “Specijalni fokus”

REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND Konkurs “Specijalni fokus” ZAŠTO? Borba za ženska ljudska prava (kao nenasilan, aktivan odnos prema stvarnosti koju živimo) mora biti (i u svojoj suštini jeste) borba za sasvim drugačiji svet – od našeg ličnog sveta, preko čovečanstva do sveta prirode. Sa potpuno jasnom, zajedničkom idejom šta je dobro, a šta nije, bez relativizacije. […]

Nastavi