EVROPSKA UNIJA – Poziv za učešće u Inovativnoj laboratoriji u oblasti kulturnog nasleđa Zapadanog Balkana

EVROPSKA UNIJA Poziv za učešće u Inovativnoj laboratoriji u oblasti kulturnog nasleđa Zapadanog Balkana Rok za prijavu na konkurs 31.12.2023 Ko može da aplicira? • Organizacije civilnog društva • Javna uprava • Obrazovne ustanove • Preduzetnici • Drugo Oblast podrške Kultura Posebni zahtevi donatora Poziv je otvoren za inicijative i projekte sa područja Zapadnog Balkana […]

Nastavi

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA – Javni poziv za ostvarivanje programa sufinansiranja programskih aktivnosti naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja, koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom u 2024. godini

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA Javni poziv za ostvarivanje programa sufinansiranja programskih aktivnosti naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja, koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom u 2024. godini Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2024. godini […]

Nastavi