Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu. Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu 1. USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA Podnosioci predloga programa po ovom konkursu mogu biti sportske organizacije, registrovane u skladu sa Zakonom o sportu. Podnosioci predloga programa posebno treba da ispunjavanju sledeće uslove da bi se njihovi projekti […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi. Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za […]

Nastavi