EIT Food open call: RIS Inspire Programmes

EVROPSKA UNIJA EIT Food open call: RIS Inspire Programmes Inspire programi podižu svest o globalnim izazovima u vezi sa hranom i promovišu preduzetništvo kao mogući put u karijeri. Programi uvećavaju preduzetnički kapacitet učesnika i unapređuju nameru da osnuju sopstvene preduzetničke projekte. Ciljna grupa programa Inspire uključuje studente, istraživače, preduzetnike i profesionalce, koji imaju koristi od […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2022. godinu dodeljuju se u visini od 3.000.000,00 dinara. Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju […]

Nastavi

Poziv za podnošenje prijava za tehničku podršku u 30 pilot LS za unapređenje kadrovskog planiranja

SKGO Poziv za podnošenje prijava za tehničku podršku u 30 pilot LS za unapređenje kadrovskog planiranja TEHNIČKA PODRŠKA GRADSKIM, OPŠTINSKIM I UPRAVAMA GRADSKIH OPŠTINA – POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA – U sklopu realizacije projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2, koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave […]

Nastavi