5 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2020. godini Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2020. godinu Javni konkurs za sufinansiranje učešća na […]

Nastavi

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE I KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine Osnovni zadaci Posebne međuministarske […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin I. Uvod i predmet Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja. Sredstva koja će biti dodeljena jedinicama […]

Nastavi