Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 19/2019) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 1.000.000,00 dinara. […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima:dvamilionaipetstotinahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova […]

Nastavi

Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“ za programe u oblasti unapređenja i zaštite položaja osetljivih društvenih grupa, odnosno unapređenja osnovnih principa ljudskih prava u Republici Srbiji Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Realizacijom programa treba da budu […]

Nastavi