MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini. Sredstva […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Javni poziv se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava opredeljenih za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava opredeljenih za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave u 2024. godini I. Predmet oglašavanja Javni poziv se raspisuje za dodelu bespovratnih sredstava opredeljenih za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i […]

Nastavi