Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila […]

Nastavi

Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja Ovo je izmenjeni tekst prethodno objavljenog javnog poziva u kome je produžen rok za domove zdravlja za dostavljanje predloga projekata. Drago nam je da možemo da uputimo poziv za dostavljanje predloga projekata za učešće u programu grantova za […]

Nastavi

Podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije

KABINET MINISTRA ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Program) sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u […]

Nastavi