Konkurs za izbor umetničkih dela za izložbu pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ u okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za izbor umetničkih dela za izložbu pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ u okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima   CILj KONKURSA U okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima, Savet Evrope usvojio je „Manifest o slobodi izražavanja u umetnosti i […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2021. godini   CILj KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK Projekti podržani konkursom biće prikazani, u saradnji Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva spoljnih poslova, odnosno diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa potrebama […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini 1. PREDMET OGLAŠAVANjA Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba […]

Nastavi