Finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu iznosi: 16.400.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara se dodeljuju za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža. Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti […]

Nastavi

Finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2012. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2012. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 20/2011) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara. Podnosioci zahteva konkurišu sa […]

Nastavi