Žene koje brda premeštaju

  EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA Žene koje brda premeštaju Podrška za projekte i programe: •    izgradnja mira i pomirenja •    ženska ljudska prava •    ekumenski dijalog i saradnja među religijama Krug aplikanta  organizacije civilnog društva u kojima žene imaju odlučujuću ulogu iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i s Kosova. *Visina godišnjeg budžeta […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu iznosi: 10.000.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja […]

Nastavi