Unaprđenje prava žene

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA Unaprđenje prava žene Iznos: Maximalno: 5000 dolara. Krug aplikanata: Ženske organizacije. Brzo dodeljivanje grantova Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. buy […]

Nastavi

Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

NEMAČKA SLUŽBA ZA AKADEMSKU RAZMENU Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu Krug aplikanata: Studenti i istraživači. Započeti i/ili osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija Srbije i Nemačke, proširiti akademsku razmenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima iz Srbije. Oblast podrške – letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata, […]

Nastavi

Stipendija u Italiji

UDRUŽENJE „RONDINE CITTADELLA DELLA PACE“ Stipendija u Italiji Krug aplikanata: Studenti Međunarodna oranizacija Hall of Residence udomljuje 30 studenata imeđu 19 i 27 godina iz različitih zemalja koja su bila u konfliktu, naročito iz Ruske federacije, davajući poseban akcenat na autonomne republike kao što su Čečenija, Severna Oseija, Južni Kavkazi, Gruzija,(uključujući Abkhaziju sa delovima proklamovane […]

Nastavi