Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZPOŠLJAVANJE Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima Za programe: a) Refundacija troškova za asistenciju na radnom mestu i/ili b) Refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine. Link

Nastavi

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini OSNOVNE INFORMACIJE Program sticanja praktičnih znanja namenjen je poslodavcima koji zapošljavaj u nezaposlena lica bez kvalifikacija, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad, obavljanjem jednostavnih, […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba  sa invaliditetom bez radnog iskustva   OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Subvencija zarade za zapošljavanje o soba sa invaliditetom, u trajanju od 12  meseci, dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava na neodređeno vreme osobe  sa invaliditetom bez radnog iskustva. Subvencija zarade se ostvaruje […]

Nastavi