Poziv za podnošenje projekta za organizacije civilnog društva

CARITAS SRBIJA Poziv za podnošenje projekta za organizacije civilnog društva U okviru projekta „HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtworks“ finansiranog od strane Evropske Unije i sufinansiranog od strane Vlade Republike Srbije preko Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Caritas Srbije raspisuje poziv za podnošenje projekata za organizacije civilnog društva. Opšti […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    Sprovode građanski nadzor nad radom institucija nadležnih za transparentnost vlasništva u medijima, zaštitu konkurencije, kontrolu državne pomoći i oglašavanje organa javne vlasti i javnih preduzeća; prate tokove budžetskog novca opredeljenog za […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    Doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja; identifikuju sistemske probleme u primeni ovog prava i predlažu načine njihovog razrešavanja; •    Zagovaraju širenje prava na pristup informacijama od […]

Nastavi