Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje […]

Nastavi

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, […]

Nastavi