Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%). Podnosilac […]

Nastavi

Finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta Cilj Javnog konkursa je uspostavljanje i ostvarivanje delotvornog, kontinuiranog socijalnog dijaloga po pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave, od interesa za zaposlene i poslodavce, radi razvoja i […]

Nastavi

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije Pravo učešća na konkursu ima pravno lice čije je sedište na teritoriji APV pod uslovom da je partner na Projektu, i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta APV. Maksimalni iznos po učesniku: 4.000.000,00 din Rok za podnošenje prijava: 30.09.2019. Kontakt: 021/487-47-26, […]

Nastavi