Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini – opština Kanjiža JAVNI INTERES Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2021. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2021. godini Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini dodeljuju se u visini od 1.400.000,00 dinara. Prilikom podnošenja prijave na javni konkurs podnosioci prijave treba da imaju u vidu da zbog situacije izazvane pandemijom projekti/programi […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini Predmet Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju […]

Nastavi