Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2021. godini PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2021. godini: • Programi EU: • Kreativna Evropa – […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u ap vojvodini u 2021. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u ap vojvodini u 2021. godini Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih […]

Nastavi