Finansiranje zapošljavanja pripravnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Finansiranje zapošljavanja pripravnika Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tektu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika sa srednjom, višom […]

Nastavi

Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih Konkurs za učešće u finansiranju programa prkvelifikacije/dokvalifikacije nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) u skladu sa Programom rada NSZ za 2009. godinu, raspisuje Konkurs za učešće u finansiranju programa prekvalifikacije/dokvalifikacije (u daljem tekstu: program) 2.589 nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca. […]

Nastavi

Konkurs poslodavcima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Konkurs za poslodavce – Dodela subvencije za zapošljavanje i stručno osposobljavanje 10 hiljada pripravnika Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ) raspisuju Konkurs za dodelu subvencija za stručno sposobljavanje i zapošljavanje deset hiljada pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme. Za vreme trajanja pripravničkog staža, poslodavac ostvaruje […]

Nastavi