Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica

after you get over your ex boyfriend NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica Konkurs za učešće u finansiranju stručnog usavršavanja nezaposlenih lica – praktikanata Nacionalna služba za zapošljavanje(u daljem tekstu:NSZ) raspisuje Konkurs za dodelu novčane pomoći za 1.325 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu praktikanata, bez zasnivanja radnog […]

Nastavi

Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva Konkurs za dodelu subvencija zap odsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva od strane nezaposlenih lica sa teritorije APV Subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: Subvencija), odobravaju se u iznosu od 130.000,00 dinara za poljoprivredno gazdinstvo. Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava […]

Nastavi

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za novozapošljavanje Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Subvencija za […]

Nastavi