Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000,00 dinara. Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta. Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja. Cilj konkursa je: Podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara. Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta. Predmet konkursa je sufinansiranje: Organizovanje seminara i tribina koje se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka. Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija

POKRAJINSKI SEKRETRAIJAT ZA INFORMACIJE Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 5.000.000,00 dinara. Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata javnog informisanja preko javnih glasila kojima su osnivači nevladine i druge neprofitne organizacije. Sufinansira se izdavanje novina i […]

Nastavi