Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2009. godinu Sredstva u iznosu od 5.350.000,00 (slovima: petmilionatristopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za investicije

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Beograd JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije u oblastima proizvodnje, usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i istraživanja i razvoja. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se prema ukupnom broju bodova […]

Nastavi

Prijavljivanje projekata za 2010. god.

NIP Prijavljivanje projekata za 2010. god. Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni  investicioni plan Republike Srbije za 2010. godinu Nacionalni investicioni plan (NIP) je jedan od instrumenata Vlade  koji omogućava ekonomski razvoj Srbije i kvalitetniji standard građana. Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 10. jula do 10. septembra 2009. godine. I PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA Projekat može […]

Nastavi