Finansijska pomoć izvoznicima

SIEPA Finansijska pomoć izvoznicima Osmi krug Programa finansijske pomoći izvoznicima – SIEPA je raspisala osmi krug konkursa za dodelu preostalih 26 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima za izvozni marketing. Iznos sredstava koji može biti odobren po aktivnosti iznosi maksimalno 200.000 dinara. Rok za podnošenje prijave je 25. septembar. – Agencija za […]

Nastavi

Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara. Korisnicima sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta se dodeljuju sredstva iz […]

Nastavi

Registracija udruženja u APR

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE Registracija udruženja u APR Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) koji je stupio na snagu  22.07.2009. godine, a počinje da se primenjuje istekom tri meseca od U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, ministar za državnu upravu i lokalnu […]

Nastavi