NIS – Zajednici zajedno 2024

Konkursi

NIS

Zajednici zajedno 2024

Cilj/namena konkursa/javnog poziva: Kompanija NIS upućuje poziv svim javnim ustanovama na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana, Žitišta i Velikog Gradišta da prijave projekte korišćenja solarne energije za sopstvenu proizvodnju električne energije.

Konkursom će biti podržano:
Postavljanje solarnih elektrana snage do 50kW (snaga invertora)

Pravo učešća imaju:
Nosioci projekata mogu da budu sve javne ustanove u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni programskim ciklusom „Zajednici zajedno 2024“, u delatnostima vezanim za nauku i obrazovanje, javno zdravlje i socijalnu zaštitu, kulturu, sport i zaštitu životne sredine.

Nosioci projekata mogu biti:
1. predškolske ustanove
2. osnovne škole
3. srednje škole
4. više/visoke škole, fakulteti, univerziteti
5. domovi zdravlja (sa pripadajućim ambulantama i dispanzerima)
6. bolnice
7. ustanove socijalne zaštite (domovi za decu i omladinu, gerontološki centri, prihvatilišta, centri za smeštaj i boravak i drugo)
8. ustanove kulture (pozorišta, muzeji, galerije, domovi kulture i sl.)
9. sportske ustanove

Rok za podnošenje prijava: do 13. septembra 2024. godine do 16 časova

Kontakt:
Tokom trajanja Konkursa biće otvoreni kanali komunikacije sa zainteresovanima putem mejla i telefona.
Telefonske konsultacije će se obavljati svakog radnog dana u periodu od 10 do 18 časova.
Kontakt osoba: Ljubica Maksimović, tel: 060/0212260
e-mail: zajednicizajedno@nis.rs

Link: https://nis.rs/zajednici-zajedno/