Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruge (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:
– Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;
– Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge;
– Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
– Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
– Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
– Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
– Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
– Kaizen;
– Konsalting;
– Savetovanje/koučing;
– Obuka;
– Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:
– Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
– Postojeći privredni subjekti – registrovani pre jula 2019. godine;
– Zadruge.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

 1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
  – registrovani na teritoriji Republike Srbije;
  – imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  – ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
 2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
  – da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
  – da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  – da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

TRAJANJE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2022. godine.

Detaljnije