Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini Imajući u vidu ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene kao posledice zarazne bolesti COVID 19, izazvane virusom SARS-KoV-2, u okviru postojećeg Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata […]

Nastavi