Otvorena nova runda konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE!

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Otvorena nova runda konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE!

Pandemija virusa COVID-19 uticala je na sve sfere društvenog života, pa tako i na građanski aktivizam. Grupe i organizacije civilnog društva, a posebno one koje rade na nivou zajednice, suočile su se sa izazovima da pronađu načine kako da prilagode svoj rad trenutnim okolnostima, a da građani i građanke ostanu bezbedni. U novonastalim okolnostima, kada se institucije sporo prilagođavaju, a zdravstveni sistem je pod pritiskom, upravo se organizovanje u zajednicama pokazalo kao najagilniji i najbrži pristup otklanjanju posledica epidemije. Mnoga udruženja prepoznala su urgentnost i važnost udruženog delovanja i pronašla kreativne načine da budu aktivni u svojim zajednicama kroz nove mehanizme i alatke koji im pomažu da ostvare svoje ciljeve u novim uslovima delovanja. Ovo iskustvo nas iznova uverava da snaga promene leži u organizovanju na nivou zajednica.

Verujemo u zajedničku snagu građana i građanki udruženih da prepoznaju potrebe, postojeće resurse i metode delovanja i organizuju se uprkos otežanim uslovima rada kako bi sačuvali i unapredili svoje zajednice.

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, kroz obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihovih zajednica. Projekti koje podržavamo nisu tematski ograničeni i plod su ideja, energije, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima.

Ko može da se prijavi?
Podržavamo udruženja građana i neformalne grupe koje:
● pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
● zastupaju opšte interese svoje zajednice,
● ne postoje duže od 10 godina,
● imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
● nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima i
● nalaze se na teritoriji Srbije.

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?
Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, te program Aktivne zajednice otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju zajednica. Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice:
– Informacije o programu i uslovi konkursa
– Formular za koncept ideje

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara za koncept ideje, koji ćete nam poslati elektronski, na adresu prijave@tragfondacija.org do 14. DECEMBRA 2020. godine.

Trajnu podršku programu daju Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Fond braće Rokfeler. Program se realizuje i uz podršku kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Izvor