Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini

Cilj konkursa: Realizacije sledećih mera ili programa APZ:
1. Javni radovi
2. Program obuke na zhetv poslodavca – za nezaposlene
3. Program sticanja praktičnih znanja
4. Subvencija za samozapošljavanje
5. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih
6. Stručna praksa

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): autonomna pokrajina, jedinca lokalne samouprave

Rok za podnošenje prijava: 20.02.2019. godine

Detaljnije