Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“

Konkursi

promohotel PorecPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“ (Republika Hrvatska ),koji se održava u Poreču od 24. do 27. februara 2016. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 31. Međunarodnomsajmuprehrane,pića i opreme za turizam“PROMOHOTEL POREČ 2016“  predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“
i koje su zainteresovane za dobijanje znaka
–  Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu
proizvoda
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora
–  Izvoznici i potencijalni izvoznici
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo,hotelijerstvo)
–  Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami obezbeđuju   put i smeštaj, te  samostalno donose robu-eksponate i promotivnimaterijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE  dostaviti  na  mail ili fax.

KONTAKT:  Miroslav Nikić i Jovo Jovanović e-mail: jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Tel: 021/487 44 81; 44 89,
Fax: 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 28. 01. 2016. GODINE.

Detaljnije