POZIV PRIVREDNICIMA, vlasnicima i menadžerima MSPP, koji žele da izvoze

Vesti

Panonreg logoPOZIV PRIVREDNICIMA, vlasnicima i menadžerima MSPP, koji žele da izvoze

RRA “PANONREG“ Subotica u okviru svojih standardnih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju  preduzetništva organizuje dvodnevnu BESPLATNU obuku na temu:

IZVOZ – ZA ONE KOJI PRVI PUT IZVOZE

Obuka će se održati  28. i 29. oktobra 2015. (sreda i četvrtak), sa početkom u  10:00 sati
Mesto obuke: CNESA – Obrazovno-kulturna ustanova, Glavni trg 9., Kanjiža,  sala 12.

Vlasnici mnogih MSP razmišljaju o izvozu na strana tržišta, ali još uvek nisu napravili prvi korak. Ovaj program treba da im pomogne da utvrde da li su izvoz i internacionalizacija odgovarajući koraci za preduzeće u datoj fazi razvoja.

Ciljevi programa „Izvoznici po prvi put“ su:
•    Podstaći MSP da analiziraju svoju „spremnost za izvoz“ i razviju strategiju izvoza i internacionalizacije;
•    Osigurati da oni koji prvi put izvoze razumeju izvozne procedure koje treba ispoštovati, kao i zahteve različitih tržišta.

Spremnost MSP za izvoz biće razmotrena putem sledećih pitanja:arra logo
•    Šta će preduzeće dobiti od izvoza?
•    Da li je izvoz u skladu sa drugim ciljevima preduzeća?
•    Koji su zahtevi izvoza u pogledu ključnih resursa preduzeća (npr. menadžment i osoblje, finansije i proizvodni kapaciteti)?

Razvoj strategije i plana izvoza biće razmotrena putem sledećih pitanja:
•    Koji proizvodi će se izvoziti? Da li ih treba modifikovati za ciljno tržište?
•    Koje zemlje su ciljna tržišta?
•    Koji su ključni izazovi na svakom tržištu (konkurencija, kulturološke razlike, kontrola uvoza itd.) i koja strategija će se koristiti u cilju njihovog prevazilaženja?
•    Kako će se odrediti izvozna cena proizvoda?

U cilju kvaliteta obuke, molim Vas da potvrdite vaše prisustvo na e-mail: kanjiza@panonreg.rs ili na telefon 024/554-107, 063/315 569

Sve obuke su besplatne za polaznike.

Agenda_Izvoznici po prvi put-2