Stručna podrška izradi Nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Stručna podrška izradi Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine sa Akcionim planom od 2015. do 2017. godine Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja […]

Nastavi

Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidencijuudruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene […]

Nastavi